TY_CALL_US
+86-13161769999
TY_YOU_CAN_CONTACT_US
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Liên lạc
Trợ giúp kỹ thuật

Trợ giúp kỹ thuật

Hợp tác với nhà sản xuất Mỹ gia cố:

Hợp tác với các nhà sản xuất nổi tiếng Hoa Kỳ, xin giới thiệu nhóm RD; Đội D và cải thiện trạng thái quốc tế.


China petroleum University:

Đã thành lập một hợp tác chiến lược lâu dài với đại học dầu mỏ Trung Quốc. (Đông Trung Quốc) dành cho người tài năng. Công ty phần mềm BND của


:

Chúng ta đã thỏa thuận hợp tác với công ty phần mềm Đức nổi tiếng (trí thức rộng) và hợp tác với CNC và phần mềm. Nhà giáo dục chuyên nghiệp


:

Để thiết lập mối quan hệ phối hợp lâu dài với trung tâm giáo dục chuyên nghiệp địa phương cho kỹ thuật dự trữ và tài năng hoạt động.


Technical help