TY_CALL_US
+86-13161769999
TY_YOU_CAN_CONTACT_US
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Liên lạc
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Trước hết'Z'và chúng tôi chọn chính xác nguồn cung cấp nguyên liệu. Mỗi mảnh va chân của tricone cắn 'Z'và PDC cắn của GREAat có một bảng kiểm tra chất lượng để ghi lại các tham số thử nghiệm sản xuất trong quá trình sản xuất. Để kiểm soát kỹ chất lượng và theo dõi hoàn cảnh hoạt động của các đồng hồ.


Và có thẻ theo dõi riêng từ nguyên liệu trước khi hoàn thành.

Dựa theo tiêu chuẩn sản xuất... Sở kiểm tra chất lượng mọi tiến trình một cách nghiêm ngặt và cẩn thận.