TY_CALL_US
+86-13161769999
TY_YOU_CAN_CONTACT_US
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Liên lạc
Thông tin vận tải

Thông tin vận tải

Khẩu hiệu PDC cắn bi-tâm cắn 'Z', thực phẩm PDC tái bắt BSJD2'Z', được trang bị thiết bị xiềng xích chất lượng cao'Z', tiện lợi cho việc khai thác và lắp đặt theo phần Thiết kế tạm dừng đặc biệt có thể đảm bảo an toàn cho Phần đuôi PDC cắn PDC C C cắn PDC cắn Phần của


Khẩu hiệu Chúng tôi đảm bảo tất cả các gói đều là an to àn cho việc vận chuyển và các chất chứa được phép xuất xưởng. Những gói hàng ngon cũng có thể sử dụng nhiều thời gian hơn. Tùy thuộc vào số lượng lệnh'Z', chúng tôi có những gợi ý hàng bên dưới:


DHL: Sample Bit; Cửa tới cửa'Z', nhanh nhất. Ngài có lệnh khẩn cấp.


Theo biển hay tàu: Lệnh thường lệ.


  1. Chúng ta đã tổ chức một bộ phận vận chuyển'Z', họ sẽ thu xếp tất cả các chuyến hàng nếu sở bán hàng gửi đơn yêu cầu giao hàng. Đầu tiên'Z', chúng ta sẽ kiểm tra công ty vận chuyển hàng hóa an to àn nhất'Z', nhanh nhất và giá rẻ nhất tới cảng Trung Quốc. Người môi giới của chúng tôi sẽ sắp xếp chất hàng theo yêu cầu khách hàng'Z', và số lần theo hoặc BOL sẽ được cung cấp khi đi thuyền. Kiểm tra thời gian đến chưa? Để khách hàng có thể thu xếp đồ đạc và đồ đạc.Shipping Info 1


Shipping Info 3


Shipping Info 6