TY_CALL_US
+86-13161769999
TY_YOU_CAN_CONTACT_US
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Cangzhou Great Drill Bits Co.,Ltd.
Liên lạc
Nghiên cứu và Phát triển

Nghiên cứu và Phát triển

Phần mềm thiết kế cao cấp của G.I. là bảo đảm độ chính xác và đáng tin cậy của phát triển. trên:


  • Sự cải tiến liên tục cho một ứng dụng cụ thể dẫn đến các mảnh siêu thoát liên tục hơn các thiết kế trước.

  • Hole lower force phân tích công nghệ
Phần mềm thiết kế cao cấp của G.I. là bảo đảm độ chính xác và đáng tin cậy của phát triển. trên:


Phần mềm thiết kế cao cấp của G.I. là bảo đảm độ chính xác và đáng tin cậy của phát triển. trên:


Với sự trợ giúp của phân tích cán cân lực, ta có thể điều chỉnh cấu hình và phân phối hàng của dao, giảm lực cân bằng, giảm đi xoáy về phía dưới và bảo vệ người cắt TPCC BSJJdZ để mở rộng phần mềm ngon,99; Sự s ống.


Fluid dynamic phân tích và 3D finite element phân tích trên: KCharselect unicode block name trên: Phần mềm phân tích chất lỏng CFO


 Với sự trợ giúp của phân tích cán cân lực, ta có thể điều chỉnh cấu hình và phân phối hàng của dao, giảm lực cân bằng, giảm đi xoáy về phía dưới và bảo vệ người cắt TPCC BSJJdZ để mở rộng phần mềm ngon,99; Sự s ống.


Phân tích các phần tử finite element phân tích


Fluid-dynamic-analysis-and-3D-finite-element-analysis-1.jpg Bằng cách dùng phần mềm phân tích động động chất lỏng nâng cao, mô phỏng

lỗ dưới của BSJDJ tương tác dịch khoan, để tối ưu tiên việc lau mảnh làm mát.


Fluid-dynamic-analysis-and-3D-finite-element-analysis-2.jpg

Mô hình phân tích nhân tố finite 3D có thể giúp mô phỏng sự tương tác của phần dưới và tảng đá, và phân tích trạng thái cơ khí của các kềm cắt dạng dạng cắn và PDC, nâng cao xác của phần cắn và vị trí PDC, và bảo đảm khoan an to àn và hiệu quả.